Období 1932-1972

V roce 1932 byl založen klub SK Olovnice a v roce 1970 byla zahájena výstavba kabin která trvala do roku 1971.