Historie

Fotbal v Olovnici byl založen v roce 1932. Zakládajícími členy fotbalu byli samotní hráči, kteří se tehdy jako dospívající kluci scházeli ve skále na brčkově, kde hráli kopanou s hadrákem. Někteří již hráli aktivně fotbal v sousedních klubech/příkladně v Zeměchách, v Neuměřicích, v Minicích a pod./ Někteří ze zakládajících členů: Ocásek Vilém - ročník 1914/Dlouholetý brankář/; Šíma Josef - ročník 1909/zemřel v r. 1959/, fotbal hrál až do roku 1956; Čubrt Antonín - ročník 1915/hráč r. 1932-35 žije v Kladně/; Huja František - ročník 1915/zemřel v roce 1985 v Želenicích/; Novák Alois - ročník 1910/zemřel r. 1991/; Větrovec Antonín - ročník 1907/zemřel r. 1987/; dále to byli hráči: bratři Karel, Josef a Jaroslav Hejdukové /roč. 1907,1909,1914/; Javůrek Alois - r. 1910, Klement Josef - r. 1911, Kapr K.-r. 1903 atd...../jak uvedeno v dopise Ant. Čubrta, který přečetl před shromážděním u příležitosti 50. výročí založení fotbalu - v roce 1982 - dopis je založen v kronice/což potvrdili či doplnili další přítomní pamětníci. V dalších letech přicházeli další hráči a funkcionáři. Pamětníci hovořili o tom, že v roce 1932 se přihlásili do okresní soutěže v Kralupech, ale nebyli přijati, protože neměli vlastní fotbalové hřiště. Proto mohli hrát pouze přátelské zápasy/na hřišti v Zeměchách, zápisy z let 1932-33 nejsou/. V roce 1934 získali fotbalisté Olovnic pozemek č. kat. 343/5-za mlýnem/t.j. v místech kde jsou dnes kabiny/ a v tomto roce 1934 byl ustaven výbor fotbalu SK Olovnice ve složení: předseda - Hýbl František - roč. 1902; místopředseda - Knap Jaroslav - roč. 1900; sekretář - Ocásek Karel; zapisovatel - Čubrt Jaroslav - roč. 1918; pokladník - Ujka Václav - roč. 1906; členové výboru: Trojan Vladislav, Němeček Václav, Nejedlý Václav, Donát Václav, Fremund Josef, Kozel K. st.; Ocásek Jar. /Sláva/, Šíma Josef -kapitán mužstva, Nováček K.- zástupce kapitána. V roce 1934 bylo založeno B -družstvo a v roce 1937 bylo zrušeno. První zápas mistr. soutěže A-družstvo zahájilo ve Zvoleněvsi - výsledek Zvoleněves - Olovnice 11:0. Odveta - jaro 1935 Olovnice - Zvoleněves 2:4 /pol. 1:3/. Sestava SK Olovnice: Ocásek Vilém - Sklenář František st., Nováček Jaroslav, Huja František, Šíma Josef - Falout Josef, Komůrka Jan, Vítek Míla, Čubrt Antonín - Ort Míla, Nováček K. V sezoně 1934/1935 skončil tým SK Olovnice na posledním, 8. místě se 2 body a skóre 24:81. V sezoně 1935/1936 skončil tým SK Olovnice na 3. místě s 15 -ti body a skóre 33:36, to se již hrálo na hřišti pod hájem na pronajatém pozemku. V letech 1934 až 1938 se hrálo na vlastním hřišti za mlýnem na pozemku č. kat. 343/5-to bylo v prostoru, kde jsou dnešní kabiny. V době 2. světové války se hrálo na hřišti pod hájem až v roce 1950 se vrátil na původní hřiště za mlýnem, kde se hrálo až do roku 1969. V roce 1970 jsme hráli na zapůjčeném hřišti v Neuměřicích /na našem novém hřišti byl nově zasetý trávník/. V roce 1971 bylo slavnostně otevřeno nově vybudované hřiště a kabiny, které si vybudovali členové TJ. Sokol. Na tyto oslavy jsme pozvali prostřednictvím deníku Sport a Svoboda i při osobním styku bývalé fotbalisty a funkcionáře a jak se možno přesvědčit ve fotbalové kronice dle fotografie, že se nás sešlo opravdu hodně. Právě při této příležitosti na podnět jednoho ze zakladatelů fotbalu Jaroslava Čubrta, který tehdy byl zaměstnancem ZHD Velvary a pracoval ve zdejším obliním skladu v pivovaru, že bychom mohli založit fotbalovou kroniku a vyzval všechny přítomné, aby přinesli veškeré historické fotografie a zápisové knihy a zároveň mne /Václava Poteckého/ požádal abych postupně tyto historické věci shromáždil. Nemohl jsem jinak než toto přijmout a na příští rok 1972 při příležitosti 40. výročí založení fotbalu jsem za spolupráce dalších členů získal spoustu fotografií, 8 zapisových knih/jednu má jako č. 9 paní Kopřivová, která dělá zápisy t.č. 1997/nejvíce těch historických knih a fotografií měl sám Jar. Čubrt. Někteří členové dokonce přinesli fotografie z vlastního alba. Až nyní v roce 1997 mám čas dát tuto kroniku dohromady. Psát a sestavit kroniku a historii fotbalu v Olovnici nebylo pro mne snadné. Nejsem místním rodákem, ale znal jsem většinu již zakládajících členů. Do Olovnického fotbalu jsem vstoupil v roce 1950 -to bylo v době kdy došlo ke sloučení tělovýchovy a sportu. Když byl v Olovnici  založen fotbal, bylo mi 10 let a tak jako kluci jsme chodili na fotbal do Olovnic, do Zeměch, do Blevic, atd. Některé zápisové knihy chybí a tak jsem využil záznamů, které jsou k dispozici. Tato kronika je Věnováním všem, kteří se podíleli a podílejí na trvalé a zdárné činnosti fotbalu v Olovnici. U příležitosti 65. výročí právě v tomto roce 1997. Přeji Vám hodně zdraví a vytrvalosti v další fotbalové práci. Potecký Václav - ročník 1922. Kroniku Olovnického fotbalu sepsal pan Václav Potecký a patří mu velké uznání a velký dík za to. Bohužel v roce 2008 nás opustil a všichni mu přejí klid ve fotbalovém nebi. Je zakázáno další šíření a kopírování Fotbalové kroniky Olovnického fotbalu!